Informaţii pentru cetăţenii străini

Protecţia datelor cu caracter personal

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Afacerilor Externe - înregistrat ca operator de date cu caracter personal, în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), sub numărul de operator 5285, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României în străinătate şi prin intermediul Centrului Naţional de Vize, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi, în condiţiile legii, despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: procesarea şi examinarea cererilor de vize de intrare în România, precum şi eliberarea vizelor solicitate.

Persoanele vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal pentru motivele de mai sus, au obligaţia de a furniza datele solicitate prin formularele de solicitare a vizei*, refuzul de a furniza datele solicitate, determinând inadmisibilitatea cererii de viză, aceasta urmând a nu fi preluată.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României, Centrului Naţional de Vize din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Inspectoratului General pentru Imigrări şi Poliţiei de Frontieră Române din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor**. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată,  la Centrul Naţional de Vize din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Potrivit dispoziţiilor art. 41 alin. 1 din Legea 271/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de informaţii privind vizele şi participarea României la Sistemul de informaţii privind vizele, datele dumneavoastră nu sunt transferate sau puse la dispoziţia unei ţări terţe ori a unei organizaţii internaţionale, excepţie făcând situaţiile prevăzute la art. 41 alin. 2 din acelaşi act normativ.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

 

_________________________________________________

* Rubricile din formularele de solicitare a vizei, însoţite de asterisc - (*), nu trebuie completate de resortisanţii terţi, membri de familie ai cetăţenilor Uniunii Europene sau ai Spaţiului Economic European (soţ, soţie, copil sau ascendent dependent).

** În cazul în care nu sunteţi de acord cu prelucrarea datelor personale care vă privesc, trebuie avut în vedere faptul că solicitarea de viză devine inadmisibilă. Totodată, în situaţia în care doriţi ştergerea datelor personale care vă privesc, în cazul în care în perioada în care formulaţi cererea de ştergere, deţineţi o viză valabilă obţinută în baza acelor date, aceasta va fi revocată. În cazul în care asupra cererii de viză nu a fost luată o decizie, acesteia nu i se va mai putea da curs şi de asemenea, se va avea în vedere faptul că taxa aferentă procesării unei cereri de viză nu poate fi returnată.

 

GHIDUL ALEGĂTORULUI ROMÂN DIN STRĂINĂTATE-ALEGERILE PENTRU PREȘEDINTELE ROMÂNIEI DIN ANUL 2019

22.10.2019

Alegerile prezidențiale din anul 2019 se vor desfășura după reguli noi, stabilite prin: Legea nr. 370/2004 pentru…

Ghidului privind rezidența fiscală a persoanelor fizice

12.08.2019

În cadrul demersurilor de informare a cetățenilor români care se află temporar/permanent în străinătate, Agenția Națională de…

ANUNȚ ÎNSCRIERI PENTRU PARTICIPAREA LA FORUMUL ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI

23.07.2019

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni lansează invitația către reprezentanții mediului asociativ românesc din afara granițelor…

Școala de Limbă Română pentru copiii din Ismail

13.06.2019

La Centrul de Informare al României din Ismail (CIRI), din cadrul Universității Umaniste de Stat, s-a deschis, în premieră,…