Home

Biroul de Promovare şi Cooperare Economică Odessa

Atribuţii:
 
1. crearea, cultivarea şi dezvoltarea dialogului şi relaţiilor cu comunitatea oamenilor de afaceri din ţara de reşedinţă;
2. crearea de relaţii cu autorităţile din ţara de reşedinţă şi identificarea căilor de acţiune care să permită şi să susţină dezvoltarea relaţiilor economice şi comerciale bilaterale;
3. iniţierea, organizarea şi participarea la negocieri care au loc în ţara de reşedinţă, la nivel guvernamental sau ministerial, în vederea convenirii de noi acorduri, organizarea de sesiuni ale consiliilor, comitetelor sau comisiilor mixte, recuperarea creanţelor şi a altor forme comune de monitorizare a relaţiilor economice bilaterale;
4. informarea partenerilor externi asupra legislaţiei româneşti care are legătură cu problematica relaţiilor economice şi comerciale;
5. studierea pieţei locale sau zonale, întocmirea de lucrări de sinteză privind tendinţele conjuncturale manifestate şi formularea de propuneri pentru dezvoltarea exportului;
6. acordarea de asistenţă de specialitate instituţiilor guvernamentale, neguvernamentale şi societăţilor comerciale româneşti, la solicitarea acestora, în vederea stabilirii de contacte în ţara de reşedinţă, pentru concretizarea unor tranzacţii comerciale şi de cooperare, inclusiv pe terţe pieţe;
7. organizarea de acţiuni proprii, sprijinirea, participarea sau, după caz, colaborarea la acţiunile întreprinse in ţara de reşedinţă de camerele de comerţ şi industrie, asociaţiile profesionale şi societăţile comerciale româneşti, indiferent de forma de proprietate;
8. diversificarea schimburilor de mărfuri şi servicii cu ţara de reşedinţă pentru asigurarea echilibrului balanţei comerciale şi de plăţi;
9. informarea directă a societăţilor comerciale româneşti şi a MECMA în legătură cu licitaţiile internaţionale ce se organizează în ţara de reşedinţă, precum şi cu orice alte acţiuni ce se organizează pe linie de export sau cereri de ofertă remise direct exportatorilor români; Oportunităţile de afaceri (cereri de ofertă, oferte, licitaţii internaţionale, propuneri de cooperare în producţie sau pe terţe pieţe etc.) vor fi transmise şi la Centrul Român pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine (CRPCIS) pentru a fi puse la dispoziţia operatorilor economici interesaţi prin paginile site-ului, Jurnalul Afacerilor, Centrele teritoriale etc.;
10. acordarea de asistenţă operatorilor economici români pe linia verificării bonităţii firmelor din ţara de reşedinţă, potenţial partenere;
11. elaborarea si actualizarea “Îndrumarului de afaceri” pentru ţara de reşedinţă, care conţine informaţii cu privire la mediul de afaceri din ţara respectivă, regimul de comerţ exterior şi investiţii;
12. cunoaşterea legislaţiei cu caracter economic şi de comerţ exterior din ţara de reşedinţă şi transmiterea operativă a eventualelor modificari legislative in domeniu care ar putea fi de interes pentru agenţii economici din România (protejarea competiţiei loiale, promovarea investiţiilor străine, regimul vamal, fiscal şi valutar, etc.);
13. participarea activă la seminariile, mesele rotunde etc., organizate în ţara de reşedinţă, axate pe oportunităţi de afaceri, de transparenţă legislativă şi pe noi deschideri comerciale;
14. promovarea şi protejarea intereselor economice şi comerciale ale României în relaţiile cu organizaţiile şi/sau grupările economice cu sediul în ţara de reşedinţă;
15. întreprinderea de acţiuni promoţionale pe lângă organismele publice şi private pentru orientarea către România a unui volum cât mai mare de investiţii de capital;
16. informarea în ţară cu privire la posibilităţile de obţinere de credite guvernamentale sau comerciale destinate retehnologizării şi restructurării industriei, dezvoltării infrastructurii şi diversificării producţiei;
17. organizarea de întâlniri cu oameni de afaceri din ţara de reşedinţă, în vederea transmiterii de informaţii şi semnale cu caracter economic, comercial, financiar, legislativ etc., care să-i stimuleze pe aceştia în interesul dezvoltarii relaţiilor cu parteneri din România;
18. trimiterea în ţară de materiale documentare privind economia şi îndeosebi comerţul exterior al ţării de reşedinţă, elemente de conjunctură economică, statistici privind economia naţională, pentru dezvoltarea şi actualizarea băncii de date a MECMA.
       

GHIDUL ALEGĂTORULUI ROMÂN DIN STRĂINĂTATE-ALEGERILE PENTRU PREȘEDINTELE ROMÂNIEI DIN ANUL 2019

22.10.2019

Alegerile prezidențiale din anul 2019 se vor desfășura după reguli noi, stabilite prin: Legea nr. 370/2004 pentru…

Ghidului privind rezidența fiscală a persoanelor fizice

12.08.2019

În cadrul demersurilor de informare a cetățenilor români care se află temporar/permanent în străinătate, Agenția Națională de…

ANUNȚ ÎNSCRIERI PENTRU PARTICIPAREA LA FORUMUL ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI

23.07.2019

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni lansează invitația către reprezentanții mediului asociativ românesc din afara granițelor…

Școala de Limbă Română pentru copiii din Ismail

13.06.2019

La Centrul de Informare al României din Ismail (CIRI), din cadrul Universității Umaniste de Stat, s-a deschis, în premieră,…